لیست قیمت شیرآلات چدنی فاراب

استعلام قیمت شیرآلات چدنی فاراب

برای مشاهده لیست قیمت نمایندگی رسمی فاراب ⭐⭐ برای هر کدام از شیرهای چدنی فاراب بر روی بنر شیر موردنظرتان کلیک نمایید. در صورت وجود هرگونه سوال در مورد شیرآلات فاراب و اطلاع از پیشنهادات ویژه و تخفیفات، با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

آخرین به‌روزرسانی: آیان ماه 1400

استعلام قیمت شیر پروانه‌ای ویفری اهرمی فاراب

استعلام قیمت شیر فلکه کشویی چدنی فاراب

استعلام قیمت شیر سوپاپی گلوب چدنی فاراب

استعلام قیمت شیر پروانه‌ای ویفری گیربکسی فاراب

استعلام قیمت شیر یکطرفه دریچه‌ای چدنی فاراب

استعلام قیمت شیر صافی چدنی فاراب

لیست قیمت شیر پروانه‌ای لاگ اهرمی فاراب

استعلام قیمت شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب

استعلام قیمت شیر  یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب


لیست قیمت شیر پروانه‌ای ویفری اهرمی فاراب


شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر پروانه‌ای ویفری اهرمی فاراب
"11/2
PN16
6/900/000
شیر پروانه‌ای ویفری اهرمی فاراب
"2
PN16
7/600/000
شیر پروانه‌ای ویفری اهرمی فاراب
"21/2
PN16
8/700/000
شیر پروانه‌ای ویفری اهرمی فاراب
"3
PN16
10/500/000
شیر پروانه‌ای ویفری اهرمی فاراب
"4
PN16
11/800/000
شیر پروانه‌ای ویفری اهرمی فاراب
"5
PN16
14/300/000
شیر پروانه‌ای ویفری اهرمی فاراب
"6
PN16
19/700/000
شیر پروانه‌ای ویفری اهرمی فاراب
"8
PN16
29/900/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.

09122178134

لیست قیمت شیر فلکه کشویی چدنی فاراب

لیست قیمت شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب
"2
PN16
12/700/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب
"1/2 2
PN16
15/100/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب
"3
PN16
19/400/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب
"4
PN16
22/600/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب
"5
PN16
29/300/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب
"6
PN16
39/800/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب
"8
PN16
60/400/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب
"10
PN16
100/100/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب
"12
PN16
140/700/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب
"14
PN16
229/700/000

لیست قیمت شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب فشار کاری 16 بار

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"2
PN16
33/900/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"21/2
PN16
40/100/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"3
PN16
53/100/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"4
PN16
73/000/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"5
PN16
80/300/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"6
PN16
100/800/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"8
PN16
150/700/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"10
PN16
207/500/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"12
PN16
308/600/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"14
PN16
388/600/000


لیست قیمت شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب فشار 25 بار

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"2
PN25
تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"21/2
PN25
تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"3
PN25
تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"4
PN25
تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"5
PN25
تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"6
PN25
تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"8
PN25
تماس بگیرید


لیست قیمت شیر فلکه کشویی رینگ برنزی بال پهن فاراب فشار 16بار (F5)

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"2
PN16
34/400/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"21/2
PN16
37/300/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"3
PN16
49/700/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"4
PN16
68/400/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"5
PN16
75/000/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"6
PN16
94/100/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"8
PN16
140/400/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"10
PN16
193/900/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"12
PN16
288/500/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"14
PN16
322/100/000

لیست قیمت شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ برنزی فاراب فشار 16بار (F4)

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"2
PN16
31/500/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"21/2
PN16
35/600/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"3
PN16
41/300/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"4
PN16
48/300/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"5
PN16
63/800/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"6
PN16
74/600/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"8
PN16
115/800/000

لیست قیمت شیر فلکه کشویی زبانه فلزی اورینگی فاراب فشار 10بار (F4)

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"2
PN10
25/300/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"21/2
PN10
28/400/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"3
PN10
30/700/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"4
PN10
35/800/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"5
PN10
48/100/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"6
PN10
55/600/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"8
PN10
78/800/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"10
PN10
132/600/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"12
PN10
182/300/000

09122178134

لیست قیمت شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب فشار 10بار (F4)

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"2
PN10
26/700/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"21/2
PN10
30/600/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"3
PN10
34/000/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"4
PN10
39/600/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"5
PN10
51/200/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"6
PN10
59/400/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"8
PN10
83/900/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"10
PN10
141/600/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"12
PN10
194/700/000

09122178134

لیست قیمت شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب

لیست قیمت شیر گلوب چدنی فاراب فشار 16 بار

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"11/4
PN16
20/500/000
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"11/2
PN16
23/700/000
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"2
PN16
25/600/000
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"21/2
PN16
34/100/000
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"3
PN16
39/600/000
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"4
PN16
51/900/000
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"5
PN16
75/000/000
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"6
PN16
93/300/000
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"8
PN16
147/400/000
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"10
PN16
232/600/000

09122178134

لیست قیمت شیر پروانه‌ای ویفری گیربکسی فاراب

لیست قیمت شیر پروانه‌ای ویفری گیربکسی فاراب فشار 16 بار

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب
"2
PN16
15/800/000
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب
"21/2
PN16
17/100/000
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب
"3
PN16
18/400/000
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب
"4
PN16
19/300/000
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب
"5
PN16
22/700/000
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب
"6
PN16
28/000/000
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب
"8
PN16
37/000/000
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب
"10
PN16
87/300/000
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب
"12
PN16
92/400/000


لیست قیمت شیر یکطرفه دریچه‌ای چدنی فاراب

لیست قیمت شیر یکطرفه دریچه‌ای چدنی فاراب فشار 16 بار

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه لاستیکی فاراب
"2
PN16
15/600/000
شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی فاراب
"21/2
PN16
17/300/000
شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی فاراب
"3
PN16
19/400/000
شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی فاراب
"4
PN16
21/900/000
شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی فاراب
"5
PN16
32/300/000
شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی فاراب
"6
PN16
43/300/000
شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی فاراب
"8
PN16
68/400/000


شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه فلزی فاراب
"2
PN16
17/800/000
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه فلزی فاراب
"21/2
PN16
20/500/000
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه فلزی فاراب
"3
PN16
24/000/000
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه فلزی فاراب
"4
PN16
27/800/000
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه فلزی فاراب
"5
PN16
38/200/000
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه فلزی فاراب
"6
PN16
51/700/000
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه فلزی فاراب
"8
PN16
79/700/000
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه فلزی فاراب
"10
PN16
146/500/000
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه فلزی فاراب
"12
PN16
174/600/000

09122178134

لیست قیمت صافی چدنی فاراب

لیست قیمت صافی چدنی فاراب فشار 16 بار

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
صافی چدنی فاراب
"2
PN16
10/900/000
صافی چدنی فاراب
"21/2
PN16
15/200/000
صافی چدنی فاراب
"3
PN16
16/900/000
صافی چدنی فاراب
"4
PN16
21/700/000
صافی چدنی فاراب
"5
PN16
30/600/000
صافی چدنی فاراب
"6
PN16
45/600/000
صافی چدنی فاراب
"8
PN16
73/000/000
صافی چدنی فاراب
"10
PN16
123/500/000
صافی چدنی فاراب
"12
PN16
172/400/000
صافی چدنی فاراب
"14
PN16
258/800/000

09122178134

لیست قیمت شیر پروانه‌ای لاگ اهرمی فاراب

لیست قیمت شیر پروانه‌ای لاگ اهرمی فاراب فشار 16 بار

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب
"2
PN16
11/600/000
لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب
"21/2
PN16
12/000/000
لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب
"3
PN16
15/400/000
لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب
"4
PN16
17/300/000
لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب
"5
PN16
20/200/000
لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب
"6
PN16
27/800/000
لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب
"8
PN16
42/300/000

09122178134

لیست قیمت شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب

لیست قیمت شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب فشار 16 بار

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"3/4
PN16
تماس بگیرید
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"1
PN16
تماس بگیرید
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"11/4
PN16
تماس بگیرید
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"11/2
PN16
تماس بگیرید
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"2
PN16
تماس بگیرید
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"21/2
PN16
تماس بگیرید
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"3
PN16
تماس بگیرید
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"4
PN16
تماس بگیرید
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"5
PN16
تماس بگیرید
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"6
PN16
تماس بگیرید
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"8
PN16
تماس بگیرید


لیست قیمت شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب

لیست قیمت شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب فشار 16 بار

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"3/4
PN16
تماس بگیرید
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"1
PN16
تماس بگیرید
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"11/4
PN16
تماس بگیرید
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"11/2
PN16
تماس بگیرید
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"2
PN16
تماس بگیرید
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"21/2
PN16
تماس بگیرید
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"3
PN16
تماس بگیرید
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"4
PN16
تماس بگیرید
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"5
PN16
تماس بگیرید
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"6
PN16
تماس بگیرید
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"8
PN16
تماس بگیرید

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.

09122178134