پلاگ ولو

پلاگ ولو یا شیر سماوری، آقای خاص شیرهای صنعتی

/plug-valves

پلاگ ولو، شیر پلاگ یا شیر سماوری به دسته ای از شیرهای صنعتی گفته می شود  که دارای یک «پلاگ» استوانه ای یا مخروطی است. چرخش این پلاگ در داخل بدنه  شیر سبب کنترل جریان در داخل آن می شود.