شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات میراب ایران
تلفن های تماس:  22568705 -021


لیست قیمت شیر کشویی زبانه لاستیکی میراب

جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.

مرداد 1399

شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"2
PN10
8/100/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"21/2
PN10
9/790/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"3
PN10
12/230/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"4
PN10
14/760/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"5
PN10
18/640/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"6
PN10
26/330/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"8
PN10
39/330/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"10
PN10
69/770/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"12
PN10
97/850/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"14
PN10
132/100/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"2
PN16
8/100/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"21/2
PN16
9/790/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"3
PN16
12/230/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"4
PN16
14/760/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"5
PN16
18/640/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"6
PN16
26/330/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"8
PN16
41/050/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"10
PN16
72/850/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"12
PN16
102/140/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"14
PN16
137/890/000

9 درصد مالیات ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه خواهد شد.