شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات میراب ایران
تلفن های تماس:  

09122178134


لیست قیمت شیر کشویی زبانه لاستیکی میراب

جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.

آذرماه 1400

شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"2
PN10
9/800/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"21/2
PN10
11/850/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"3
PN10
14/800/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"4
PN10
17/860/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"5
PN10
22/560/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"6
PN10
31/870/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"8
PN10
47/590/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"10
PN10
84/430/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"12
PN10
118/410/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"14
PN10
تماس بگیرید

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"2
PN16
9/800/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"21/2
PN16
11/850/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"3
PN16
14/800/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"4
PN16
17/860/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"5
PN16
22/560/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"6
PN16
31/870/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"8
PN16
49/680/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"10
PN16
88/140/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"12
PN16
123/590/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"14
PN16
تماس بگیرید

9 درصد مالیات ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه خواهد شد.