شیر اطمینان فشار

شیر ایمنی و شیر اطمینان را بیشتر بشناسیم!

/what-is-safety-valves

شیر ایمنی یا شیر اطمینان نوعی از شیر است که جهت کنترل فشار در دیگ بخار و مخازن تحت‌فشار استفاده می‌شود. هدف اصلی از استفاده از شیر ایمنی محافظت از جان افراد، تجهیزات، زیرساخت ­ها و محیط‌زیست است.