شیر پروانه ای چدنی

انواع شیر پروانه‌ای فلنج‌دار میراب

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%A8

شیرهای پروانه‌ای فلنج‌دار میراب در سایزهای 100 الی 2500 میلیمتر و با فشار کاری 10، 16، 25، 40 و 63 بار، مطابق با استاندارد DIN EN 593  (DIN-3354) طراحی و تولید می‌شوند.