شیر یکطرفه فنری

هر آنچه در مورد شیر یکطرفه باید بدانیم!

/check-valve

شیر یک‌طرفه در خطوط انتقال سیال که ممکن است برگشتن سیال برای سیستم مضر باشد و یا جهت حرکت سیال بر خلاف جاذبه باشد، به منظور کنترل عدم بازگشت سیال به کار می‌­رود.