شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات میراب ایران
تلفن های تماس:  22568705 - 021


لیست قیمت شیر پروانه‌ای گیربکسی میراب

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.

اردیبهشت 1400

شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"1
PN10
11/775/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"2
PN10
12/860/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"21/2
PN10
13/960/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"3
PN10
15/810/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"4
PN10
16/460/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"5
PN10
18/530/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"6
PN10
21/700/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"8
PN10
28/020/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"10
PN10
65/730/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"12
PN10
70/310/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"14
PN10
97/070/000


شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"1
PN16
11/775/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"2
PN16
12/860/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"21/2
PN16
13/960/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"3
PN16
15/810/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"4
PN16
16/460/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"5
PN16
18/530/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"6
PN16
23/860/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"8
PN16
30/820/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"10
PN16
69/650/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"12
PN16
74/450/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"14
PN16
103/960/000

9 درصد مالیات ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه می‌شود.