شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات میراب ایران
تلفن های تماس:  

09122178134


لیست قیمت شیر پروانه‌ای گیربکسی میراب

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.

آذرماه 1400

شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"1
PN10
12/980/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"2
PN10
14/170/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"21/2
PN10
15/370/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"3
PN10
17/440/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"4
PN10
18/100/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"5
PN10
20/390/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"6
PN10
23/880/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"8
PN10
32/270/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"10
PN10
تماس بگیرید
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"12
PN10
تماس بگیرید
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"14
PN10
تماس بگیرید


شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"1
PN16
12/980/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"2
PN16
14/170/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"21/2
PN16
15/370/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"3
PN16
17/440/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"4
PN16
18/100/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"5
PN16
20/390/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"6
PN16
26/270/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"8
PN16
35/430/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"10
PN16
تماس بگیرید
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"12
PN16
تماس بگیرید
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"14
PN16
تماس بگیرید