شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات برنجی سیم ایتالیا
تلفن های تماس:
22568705 - 021


لیست قیمت شیر صافی معمولی برنجی سیم ایتالیا PN 20

آبان ماه 1400

شرح
مدل
تعداد در بسته
سایز
قیمت به ریال
شیر صافی معمولی سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
50
"1/2
1/350/000
شیر صافی معمولی سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
30
"3/4
1/920/000
شیر صافی معمولی سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
20
"1
2/700/000
شیر صافی معمولی سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
12
"11/4
4/380/000
شیر صافی معمولی سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
10
"11/2
6/010/000
شیر صافی معمولی سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
4
"2
9/880/000لیست قیمت شیر صافی بدون سرب برنجی سیم ایتالیا PN 20


شرح
مدل
تعداد در بسته
سایز
قیمت
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
50
"1/2
2/470/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
30
"3/4
3/590/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
20
"1
5/690/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
12
"11/4
8/310/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
10
"11/2
10/240/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
4
"2
18/600/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
4
"21/2
31/500/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
1
"3
43/310/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
1
"4
78/740/000

 لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.