شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات برنجی سیم ایتالیا
تلفن های تماس:
22568705 - 021


لیست قیمت شیر صافی معمولی برنجی سیم ایتالیا PN 20

شهریور ماه 1400

شرح
مدل
تعداد در بسته
سایز
قیمت به ریال
شیر صافی معمولی سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
50
"1/2
1/230/000
شیر صافی معمولی سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
30
"3/4
1/750/000
شیر صافی معمولی سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
20
"1
2/460/000
شیر صافی معمولی سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
12
"11/4
3/980/000
شیر صافی معمولی سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
10
"11/2
5/470/000
شیر صافی معمولی سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
4
"2
8/980/000لیست قیمت شیر صافی بدون سرب برنجی سیم ایتالیا PN 20


شرح
مدل
تعداد در بسته
سایز
قیمت
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
50
"1/2
2/250/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
30
"3/4
3/260/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
20
"1
5/170/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
12
"11/4
7/560/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
10
"11/2
9/310/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
4
"2
16/900/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
4
"21/2
28/640/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
1
"3
39/400/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا
Strainer CIM74-PN20
1
"4
71/600/000

 لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.