شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات میراب ایران
تلفن های تماس:   

09122178134


لیست قیمت شیر کشویی زبانه فلزی میراب 

آذرماه 1400

شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"2
PN10
23/660/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"21/2
PN10
26/820/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"3
PN10
35/540/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"4
PN10
48/070/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"5
PN10
54/940/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"6
PN10
66/930/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"8
PN10
103/230/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"10
PN10
167/650/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"12
PN10
232/830/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.

شرح
سایز
فشار کار
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"2
PN16
24/860/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
" 1/2 2
PN16
28/340/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"3
PN16
37/500/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"4
PN16
50/580/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"5
PN16
57/770/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"6
PN16
70/750/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"8
PN16
109/000/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"10
PN16
176/370/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"12
PN16
245/040/000