شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات میراب ایران
تلفن های تماس:  22568705 - 021


لیست قیمت شیر کشویی زبانه فلزی میراب 

اردیبهشت 1400

شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"2
PN10
18/640/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"21/2
PN10
21/260/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"3
PN10
28/020/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"4
PN10
38/040/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"5
PN10
43/380/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"6
PN10
52/870/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"8
PN10
81/640/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"10
PN10
132/550/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"12
PN10
184/100/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.

شرح
سایز
فشار کار
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"2
PN16
19/620/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
" 1/2 2
PN16
22/350/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"3
PN16
29/650/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"4
PN16
40/000/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"5
PN16
45/670/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"6
PN16
55/920/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"8
PN16
86/110/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"10
PN16
139/410/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"12
PN16
193/700/000

9 درصد مالیات ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه می‌شود.