شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات میراب ایران

لیست قیمت شیر صافی چدنی میراب


لیست قیمت شیر صافی میراب

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.

اردیبهشت 1400

شرح
سایز
فشارکاری
قیمت به ریال
شیر صافی تیپ Y میراب
"2
PN10
7/180/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"21/2
PN10
10/060/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"3
PN10
11/310/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"4
PN10
14/480/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"5
PN10
19/860/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"6
PN10
30/480/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"8
PN10
51/300/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"10
PN10
78/320/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"12
PN10
120/650/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.

شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر صافی تیپ Y میراب
"2
PN16
7/180/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"21/2
PN16
10/060/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"3
PN16
11/310/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"4
PN16
14/480/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"5
PN16
19/860/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"6
PN16
30/480/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"8
PN16
52/810/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"10
PN16
81/630/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"12
PN16
127/830/000

9 درصد مالیات ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه می‌شود.