شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات میراب ایران

09122178134


لیست قیمت شیر صافی میراب

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.

آذرماه 1400

شرح
سایز
فشارکاری
قیمت به ریال
شیر صافی تیپ Y میراب
"2
PN10
8/680/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"21/2
PN10
12/180/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"3
PN10
13/680/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"4
PN10
17/520/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"5
PN10
24/030/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"6
PN10
36/890/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"8
PN10
62/080/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"10
PN10
94/770/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"12
PN10
146/000/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.

شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر صافی تیپ Y میراب
"2
PN16
8/680/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"21/2
PN16
12/180/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"3
PN16
13/680/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"4
PN16
17/520/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"5
PN16
24/030/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"6
PN16
36/890/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"8
PN16
63/910/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"10
PN16
98/780/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"12
PN16
154/680/000

9 درصد مالیات ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه می‌شود.