لیست قیمت شیر گلوب (سوزنی) میراب

09122178134

شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات میراب ایران

برای اطلاع از موجودی و تخفیفات با ما تماس بگیرید.

آذرماه 1400

نام کالا
سایز
فشار کاری
قیمت
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"2
PN10
19/730/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"2/5
PN10
26/380/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"3
PN10
31/400/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"4
PN10
45/780/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"5
PN10
51/010/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"6
PN10
64/530/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"8
PN10
127/970/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"10
PN10
تماس بگیرید
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"12
PN10
تماس بگیرید
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"2
PN16
19/730/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"2/5
PN16
26/380/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"3
PN16
31/400/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"4
PN16
45/780/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"5
PN16
51/010/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"6
PN16
64/530/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"8
PN16
130/910/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"10
PN16
تماس بگیرید
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"12
PN16
تماس بگیرید


9 درصد مالیات ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه می‌شود.