لیست قیمت شیر گلوب (سوزنی) میراب

شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات میراب ایران

برای اطلاع از موجودی و تخفیفات با ما تماس بگیرید.

اردیبهشت 1400

نام کالا
سایز
فشار کاری
قیمت
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"2
PN10
15/590/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"2/5
PN10
20/820/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"3
PN10
24/750/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"4
PN10
36/190/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"5
PN10
51/010/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"6
PN10
62/020/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"8
PN10
101/150/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"10
PN10
142/250/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"12
PN10
390/330/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"2
PN16
15/590/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"2/5
PN16
20/820/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"3
PN16
24/750/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"4
PN16
36/190/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"5
PN16
51/010/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"6
PN16
62/020/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"8
PN16
103/440/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"10
PN16
146/250/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"12
PN16
401/010/000


9 درصد مالیات ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه می‌شود.