شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات برنجی سیم ایتالیا⭐

لیست قیمت شیر کشویی سیم ایتالیا

لیست قیمت شیر فلکه کشویی برنجی سبک و سنگین سیم ایتالیا را در دو جدول زیر مشاهده فرمایید. فشار کاری شیر فلکه کشویی سبک سیم ایتالیا 16 بار و فشار کاری شیر فلکه کشویی سنگین سیم ایتالیا 20 بار است و این مهم ترین تفاوت دو مدل سیم 50 و سیم 70 است.

آبان ماه 1400 

شرح

مدل

تعداد در بسته

سایز

قیمت به ریال

شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
40
"1/2
1/980/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
35
"3/4
2/660/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
25
"1
3/570/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
16
"11/4
5/080/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
10
"11/2
6/990/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
10
"2
10/050/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
2
"21/2
17/060/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
2
"3
25/290/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
2
"4
43/750/000
شرح

مدل

تعداد در بسته

سایز

قیمت به ریال

شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
50
"1/4
1/750/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
50
"3/8
1/750/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
35
"1/2
2/380/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
25
"3/4
3/310/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
16
"1
4/530/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
10
"11/4
6/350/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
8
"11/2
8/510/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
5
"2
12/680/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
2
"21/2
20/120/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
2
"3
27/120/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
2
"4
52/500/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
1
"5
122/450/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
1
"6
166/230/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.