شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات برنجی سیم ایتالیا⭐

لیست قیمت شیر کشویی سیم ایتالیا

لیست قیمت شیر فلکه کشویی برنجی سبک و سنگین سیم ایتالیا را در دو جدول زیر مشاهده فرمایید. فشار کاری شیر فلکه کشویی سبک سیم ایتالیا 16 بار و فشار کاری شیر فلکه کشویی سنگین سیم ایتالیا 20 بار است و این مهم ترین تفاوت دو مدل سیم 50 و سیم 70 است.

شهریور ماه 1400 

شرح

مدل

تعداد در بسته

سایز

قیمت به ریال

شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
40
"1/2
1/800/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
35
"3/4
2/420/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
25
"1
3/250/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
16
"11/4
4/620/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
10
"11/2
6/360/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
10
"2
9/150/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
2
"21/2
15/520/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
2
"3
23/000/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
2
"4
39/800/000
شرح

مدل

تعداد در بسته

سایز

قیمت به ریال

شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
50
"1/4
1/600/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
50
"3/8
1/600/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
35
"1/2
2/160/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
25
"3/4
3/020/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
16
"1
4/120/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
10
"11/4
5/780/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
8
"11/2
7/730/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
5
"2
11/530/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
2
"21/2
18/300/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
2
"3
24/650/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
2
"4
47/730/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
1
"5
111/350/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
1
"6
151/110/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.