شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات برنجی سیم ایتالیا
تلفن های تماس:  
22568705 - 021


لیست قیمت شیر گازی با پاساژ کامل 16 برنجی سیم ایتالیا

آبان ماه 1400

شرح
مدل
تعداد در بسته
سایز
قیمت به ریال
شیرگازی برنجی سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 16 - PN80
50
"1/4
1/575/000
شیرگازی برنجی سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 16 - PN80
50
"3/8
1/575/000
شیرگازی برنجی سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 16 - PN80
40
"1/2
1/750/000
شیرگازی برنجی سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 16 - PN50
25
"3/4
2/900/000
شیرگازی برنجی سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 16 - PN50
16
"1
4/200/000
شیرگازی برنجی سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 16 - PN40
10
"11/4
6/360/000
شیرگازی برنجی سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 16 - PN32
6
"11/2
10/506/000
شیرگازی برنجی سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 16 - PN32
4
"2
15/760/000

لیست قیمت شیر گازی سیم ایتالیا


لیست قیمت شیر گازی با پاساژ کامل 10 برنجی سیم ایتالیا

شرح
مدل
تعداد در بسته
سایز
قیمت به ریال
شیرگازی برنجی سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 10 - PN100
50
"1/4
2/150/000
شیرگازی برنجی سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 10 - PN100
50
"3/8
2/150/000
شیرگازی برنجی سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 10 - PN100
25
"1/2
3/150/000
شیرگازی برنجی سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 10 - PN64
16
"3/4
4/820/000
شیرگازی برنجی سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 10 - PN64
12
"1
6/740/000
شیرگازی برنجی سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 10 - PN50
6
"11/4
10/900/000
شیرگازی برنجی سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 10 - PN40
5
"11/2
14/000/000
شیرگازی برنجی سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 10 - PN40
4
"2
22/750/000
شیرگازی برنجی سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 12 - PN20
4"3
55/840/000
شیرگازی برنجی سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 12 - PN20
4"4
89/320/000

 لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.