شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات برنجی سیم ایتالیا
تلفن های تماس:
22568705 - 021


لیست قیمت شیر سوزنی برنجی سبک سیم ایتالیا PN 10

آبان ماه 1400

شرح
مدل
تعداد در بسته
سایز
قیمت به ریال
شیر فلکه سوزنی برنجی سبک سیم ایتالیا
CIM 75-150-PN10
35
"1/2
3/155/000
شیر فلکه سوزنی برنجی سبک سیم ایتالیا
CIM 75-150-PN10
25
"3/4
3/900/000
شیر فلکه سوزنی برنجی سبک سیم ایتالیا
CIM 75-150-PN10
16
"1
5/690/000
شیر فلکه سوزنی برنجی سبک سیم ایتالیا
CIM 75-150-PN10
8
"11/4
8/030/000
شیر فلکه سوزنی برنجی سبک سیم ایتالیا
CIM 75-150-PN10
6
"11/2
10/730/000
شیر فلکه سوزنی برنجی سبک سیم ایتالیا
CIM 75-150-PN10
4
"2
15/840/000

 لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


لیست قیمت شیر سوزنی برنجی سنگین سیم ایتالیا PN 16


شرح
مدل
تعداد در بسته
سایز
قیمت به ریال
شیر فلکه سوزنی برنزی سنگین سیم ایتالیا
CIM 75-200-PN16
35
"1/2
3/590/000
شیر فلکه سوزنی برنزی سنگین سیم ایتالیا
CIM 75-200-PN16
25
"3/4
5/170/000
شیر فلکه سوزنی برنزی سنگین سیم ایتالیا
CIM 75-200-PN16
16
"1
7/880/000
شیر فلکه سوزنی برنزی سنگین سیم ایتالیا
CIM 75-200-PN16
8
"11/4
10/950/000
شیر فلکه سوزنی برنزی سنگین سیم ایتالیا
CIM 75-200-PN16
6
"11/2
13/925/000
شیر فلکه سوزنی برنزی سنگین سیم ایتالیا
CIM 75-200-PN16
4
"2
19/850/000
شیر فلکه سوزنی برنزی سنگین سیم ایتالیا
CIM 75-200-PN16
2
"21/2
43/660/000
شیر فلکه سوزنی برنزی سنگین سیم ایتالیا
CIM 75-200-PN16
1
"3
55/600/000
شیر فلکه سوزنی برنزی سنگین سیم ایتالیا
CIM 75-200-PN16
1
"4
104/980/000

 لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.