شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات برنجی کیز ایران
تلفن های تماس:  22568705 - 021


لیست قیمت جدید شیر یکطرفه کیز ایران

شهریور ماه 1400

شرح
مدل
سایز
قیمت به ریال
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2
560/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3/4
845/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1
1/190/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/4
1/490/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/2
2/000/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"2
2/980/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2 2
7/360/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3
13/930/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2
740/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3/4
990/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1
1/560/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/4
2/400/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/2
2/920/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"2
4/500/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران-رو پیچ
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2
730/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.