شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات برنجی کیز ایران
تلفن های تماس:  22568705 - 021


لیست قیمت جدید شیر فلکه کشویی کیز ایران

شهریور ماه 1400

شرح
مدل
سایز
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2
1/000/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3/4
1/456/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1
2/175/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/4
3/205/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/2
4/285/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"2
6/550/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"21/2
12/160/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3
16/185/000
شیر کشویی برنجی کیز ایران-سبک
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"21/2
10/380/000
شیر کشویی برنجی کیز ایران-سبک
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3
14/560/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


شرح
مدل
سایز
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c
"1/2
967/000
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c
"3/4
1/350/000
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c
"1
2/060/000
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c
"11/4
3/100/000
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c
"11/2
4/130/000
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c
"2
6/240/000